Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet.

Infurn Contract AB värnar om din personliga integritet. Vi arbetar aktivt med att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med ändamålet för behandlingen enbart.

Vi hanterar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) vilken är till för att skydda enskilda grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter.

Har du några frågor kring behandlingen av personuppgifter så kan du alltid kontakta oss på info@infurncontract.se 

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Infurn Contract AB behandlar dina personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Infurn Contract AB, org. nr. 556467-9693, Banérgatan 42, 115 26 Stockholm

Hur får vi dina personuppgifter?

Infurn Contract samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss när du är i kontakt med oss via vår hemsida, e-post, post, sociala medier, kontakt med våra medarbetare, vid offert-/orderhantering eller på annat sätt. Det kan exempelvis ske när du prenumererar på våra nyhetsbrev eller när du i övrigt är i kontakt med oss eller använder våra tjänster.

Infurn Contract kan även samla in personuppgifter från externa källor ifall detta anses vara nödvändigt, såsom kreditupplysningsinformation.

Vad räknas som personuppgift och i vilket syfte behandlar vi dem?

Med personuppgift avses information som direkt eller indirekt kan knytas till en individ, exempelvis namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer eller adress. Personuppgifterna krävs för att Infurn Contract skall kunna bedriva sin verksamhet och fullfölja avtal, betalningar, kontakta dig, hantering av kundserviceärenden, marknadsföring och för intern identifikation såsom kontraktsnummer eller kundnummer.

Infurn Contract vidarebefordrar eller säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part utan att du lämnat ditt samtycke till detta.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att vi skall kunna uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall.

Dina rättigheter

De personuppgifter du delar med oss lagras i vårt affärssystem och behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Du har rätt att ändra, ta bort eller få information om dina personuppgifter som du delat med oss. Kontakta oss på info@infurncontract.se så hjälper vi dig.

Cookies

När du besöker vår webbplats så lagras textfilter, även kallade cookies. Cookies är textfiler som skickas från vår webbserver och som lagras i din webbläsare för att spara och hämta uppgifter. Infurn Contract använder cookies i syfte att förbättra vår webbplats. Vi använder oss av Google Analytics för att mäta hur besökare använder webbplatsen. Analys- och statistikcookies används för att förbättra funktioner och användarupplevelse. Vi använder aldrig cookies i några andra kommersiella syften.