En hållbar värld

Miljö

Infurn Contract har som värdegrund att erbjuda möbler producerade med minsta möjliga miljöpåverkan.

Detta gör vi genom att:

  • Kontinuerligt följa upp våra miljöaktiviteter för att skapa ständiga förbättringar.
  • Följa gällande lagstiftning.
  • Följa andra relevanta krav som ställs på verksamheten.
  • Hålla hög kunskap och miljömedvetenhet i organisationen.
  • Ställa höga krav på våra underleverantörer om att leva upp till vår vision och driva ett eget aktivt miljöarbete.
  • Våra transporter körs med fordon som har ett CO2 som reducerar utsläppen upp till 70%.

Material & Kvalitet

Trä är ett koldioxidneutralt och förnybart material. Det kan återanvändas och bidrar inte till växthuseffekten. Det är dessutom resurseffektivt och har mycket låg energiförbrukning.

Vårt trä kommer från certifierade skogsbruk där man planterar nytt när man fäller träd. Vi ser till att minimera spillet och det avfallet som blir kan bli ny energi.

Polyeter till stoppning beställs i rätt mått och materialrester blir till förpackningsmaterial.

Metall

Våra bordsstativ och även metallbenen på våra stolar är helt återvinningsbara. Vi använder oss av högkvalitativt stål som i vissa stolar är förstärkta på insidan av tuben för att t ex stolsben inte skall böja sig. Detta är någon som är svårt att se skillnad på. Fråga om godstjocklek på tuben då det skiljer sig mycket i kvalitet från producent till producent.

Stål är en legering av järn och rostar om det inte ytbehandlas får ett skyddande ytskikt.

Krom är den ytbehandling som är starkast. Under många år var krom bannlyst ur miljöperspektiv men idag är tillverkningsprocessen hårt reglerad i Europa.

Epoxy pulverlackering – till skillnad från vanliga färger innehåller pulverfärg inte några lösningsmedel. Man försöker också att recirkulera t ex svart färg som är en standarfärg, dvs den färg som inte hamnar på objektet kan användas igen. Även luften som ventilerar lackboxen kan renas och återcirkuleras. Sammantaget är pulverlack en metod med riktigt bra miljöprofil.

Pulverlack köps i pulver och olika kulörer är i olika storlek varför det kan blir extra kostsamt att lackera ett styck stativ i en speciell RAL-kulör som endast säljs i 20kg säckar som skulle kunna räcka till 50 stativ.

Skall t ex bord stå i en väldigt utsatt miljö kan vi välja att påföra två lager som extra skydd.

Vissa bordsstativ kan tillverkas för utomhusbruk men då krävs en underbehandling av metallen.

Metallens absolut största miljöfördel mot övriga material är att den är oändligt återvinningsbar utan prestandaförlust…metallen går inte förlorad efter sin slutanvändning, utan byter enbart skepnad till en annan produkt genom återvinning.

Transporter

Våra transportörer är ISO-Certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Sedan 1 september 2014 är fordonflottan vi använder 100% Euro 6 och fordonen har ett CO2 som reducerar utsläppen med mer än 70%.

Detta är ett led i vår miljöpolicy att tillhandahålla det bästa tekniken för våra kunder som sätter miljö långt fram i agendan.